Projekt

Olivträd

Plantera och ta hand om ett olivträd i Palestina i
tre år.

Fadderskap och föräldralösa barn

Alla barn ska ha rätt till bra hälsa, utbildning och
trygghet – Swedish Aid stöttar föräldralösa barn. Bli fadder.....

Adhahi projekt

Adhahi projekt och dess offerlamm med Eid present.

Ramadan och Välgörenhet

Ramadan är lydnadens månad, 30 dagar av goda handlingar, rättfärdighet
och möjlighet till förändring.

Aqiqa, fidya/Kaffara och Al-Nothor (offer löfte)

Swedish Aid kommer att utföra dessa projekt i flera länder
såsom Jemen, Syrien, Somalia, Bangladesh, Palestina, Libanon och Iraq.

Vattenbrunnar

Hjälp oss att ge fattiga och behövande rent dricksvatten, ett
grundläggande behov för att överleva.