Projekt

Varm vinter Kampanj 2020

Krig och fördrivning av civila människor leder till lidande och
svårigheter för flyktingar.

Varm vinter Kampanj 2020

Krig och fördrivning av civila människor leder till lidande och
svårigheter för flyktingar.