Projekt

Skol och Elev projekt

Miljontals studenter har inte råd att betala skol-universitets avgifter och
inte heller skolmaterial p.g.a. fattigdom.

Projekt för skolmaterial

Gör skillnad och bidra till behövande studenter.

Att hjälpa fattiga studenter

Var med och kämpa för utbildning och undervisning till fattiga
studenter?