Kriser

Rädda Gaza

Flera familjer saknar tält eller hus. De behöver mat, värme
och medicin.

Tillsammans för återuppbyggnaden av Gaza

1 030 bostadslägenheter förstördes helt, 6 600 bostadslägenheter skadades delvis,
och 41 skolor förstördes delvis tills nu i detta.....

Hjälp Alquds

I Jerusalem lever en stor del av palestinierna under svåra
förhållanden varje dag.

Akut hjälp kampanj till det syriska flyktingarna i Libanon

Akut hjälp kampanj - efter brand tragedin i flykting lägret
i Libanon har 113 syriska familjer förlorat sitt varma.....

Akut hjälp kampanj till Sudanen

Akut hjälp kampanj till den drabbade sudanen efter översvämningen

En akut hjälpkampanj för vår familj

(Belägrade #flyktingläger i #Gaza, #Syrien & andra krigszoner)