Våra projekt

Adhahi projekt

Adhahi projekt och dess offerlamm med Eid present.

Ramadan och Välgörenhet

Ramadan är lydnadens månad, 30 dagar av goda handlingar, rättfärdighet
och möjlighet till förändring.

Aqiqa, fidya/Kaffara och Al-Nothor (offer löfte)

Swedish Aid kommer att utföra dessa projekt i flera länder
såsom Jemen, Syrien, Somalia, Bangladesh, Palestina, Libanon och Iraq.

Vattenbrunnar

Hjälp oss att ge fattiga och behövande rent dricksvatten, ett
grundläggande behov för att överleva.

Olivträd

Plantera och ta hand om ett olivträd i Palestina i
tre år.

Skol och Elev projekt

Miljontals studenter har inte råd att betala skol-universitets avgifter och
inte heller skolmaterial p.g.a. fattigdom.

vilka är vi

Våra mål

Vi är måna om att lära människor utveckla och utvecklas.

Vårt uppdrag

Swedish Aid är en politiskt och religiöst obunden hjälporganisation som verkar för rättvisa och hållbar utveckling.

Vår vision

Swedish Aid är en organisation som tar hand om med utvecklingen av människan genom att skapa lämpliga omständigheter för att han ska kunna försörja sig själv och sin gemenskap.

Kriser

Hjälp Alquds

I Jerusalem lever en stor del av palestinierna under svåra
förhållanden varje dag.

Akut hjälp kampanj till det syriska flyktingarna i Libanon

Akut hjälp kampanj - efter brand tragedin i flykting lägret
i Libanon har 113 syriska familjer förlorat sitt varma.....

Akut hjälp kampanj till Sudanen

Akut hjälp kampanj till den drabbade sudanen efter översvämningen

En akut hjälpkampanj för vår familj

(Belägrade #flyktingläger i #Gaza, #Syrien & andra krigszoner)

Akut hälp kampanj till Libanon

Akut hjälp kampanj till den drabbade Libanon efter hamnexplosion